WARUNKI OGÓLNE

1. Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.carmen24.pl jest własnością Carmen24 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Halina Czerniewicz z siedzibą w Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 44-100 Gliwice i nie jest typowym sklepem internetowym.

2. Produkty i usługi znajdujące się w ofercie firmy udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.carmen24.pl można zamówić za pośrednictwem internetu lub telefonicznie, natomiast odbiór produktów i wykonanie usług odbywa się w siedzibie Carmen24. Oferta skierowana jest tylko dla osób pełnoletnich.

3. Ceny produktów i usług (z wyłączeniem usług kurierskich) są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.

4. Na usługi kurierskie obowiązują cenniki firm kurierskich tutaj

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub Paragon Fiskalny

6. Potwierdzenie przez Carmen24 przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

7. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon będzie wykorzystany do realizacji zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia drogą internetową nasz pracownik skontaktuje się z nabywcą w celu uzgodnienia szczegółów realizacji zamówienia.

9. W przypadku braku dostępności na rynku określonego produktu, zawartość koszy prezentowych może ulec modyfikacjom, a Carmen24 zobowiązany jest dostarczyć produkty równorzędne lub wyższej wartości. O zaistniałej sytuacji Carmen24 zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Carmen24 zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Carmen24 zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

11. Odbiór produktów następuje z siedziby firmy Carmen24 na koszt Zamawiającego. Na zlecenie Zamawiającego, w siedzibie firmy Carmen24, dostarczamy produkty na terenie miast Gliwice i Zabrze na koszt Carmen24 przy zamówieniach powyżej 1000 PLN/netto

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

12. Termin realizacji zamówienia wynosi, w zależności od jego wielkości i okresu, w jakim jest ono składane do 3 dni, chyba, że zamówienie zostało przyjęte przez Carmen24 do realizacji w innym, określonym pisemnie terminie.

PŁATNOŚCI

13. Płatność za produkty odbywa się w się w siedzibie Carmen24 (gotówką, kartą płatniczą) lub przelewem bankowym

Pin It on Pinterest

Shares
Share This